hizmetlerimiz

Rüzgar Enerjisi Hizmetleri

Rüzgar Atlas�

ruzgar atlasRüzgar değerlendirme çalışmalar�, bölgesel ve sahaya özel rüzgar endeksi hesaplamalar� ile rüzgar ölçümünden uzun vadeli rüzgar durumu tespit edilmesi, yüksek çözünürlükl�, uzun dönemli bir veritaban� kullanımın� gerektirir.

NCEP/NCAR Reanalysis verisi sınır koşut olarak kullanılarak, MM5 hidrostatik olmayan, orta ölçekli atmosfer modeli ile farkl� bölgeler ve zaman periyotlar� için kısa süreli simülasyonlar gerçekleştirilir. NCEP/NCAR verisi 1948 yılından beri toplanageldiği için, bütün çalışmaların iklimsel açıdan 30 yıldan uzun bir dönemi kapsadığ� söylenebilir.

Bu denli yoğun verinin her bir model noktasında değerlendirmesi ile

rüzgar hız� frekans dağılım�
rüzgar yön� dağılım�
zaman sıral� olarak
- rüzgar hız�
- rüzgar yön�
- sıcaklık
- türbülans kinetik enerji
- basın�
- nem
- hava yoğunluğu v.b.

değerlerine ulaşılır.

Mevcut yükseklik seviyeleri, 10m, 40m, 80m, 100m, 150m, 500m 'dir. Interpolasyon yaparak herhangi bir yükseklik de hesaplanabilir.

Rüzgar enerjisi endüstrisi için en önemli uygulamalar:

+ saha değerlendirme çalışmalar�
+ WASP atlas istasyonlar�
+ yüksek çözünürlükl� ortaölçek modeller için sınır koşutlar
+ uzun vadeli rüzgar durumu tahmini için rüzgar ölçüm� ile ilişkilendirme
+ uzun vadeli enerji üretim öngörüs� için kısa dönemli enerji üretimi verisi ile ilişkilendirme
+ uzun vadeli yıllık üretim döngüs� tahmini
+ saha ve türbin bazında rüzgar indeksi

bölge

çözünürlük

zaman aralığ�

dönem

Avrupa

90 KM

3 s

1970 - günümüze

Almanya

40 KM

3 s

1970 - günümüze

Almanya

5 KM

30 dk

1990 - 2008

Polonya

20 KM

30 dk

1990 - 2008

Polonya

5 KM

10 dk

2000 - 2008

Romanya

5 KM

10 dk

2004 - 2008

Bulgaristan

5 KM

10 dk

2005 - 2007

Bat� Balkanlar

5 KM

10 dk

2006 - 2008

Fransa

20 KM

30 dk

1990 - 2008

Portekiz

10 KM

30 dk

1990 - 2006

İspanya

10 KM

30 dk

1990 - 2006

Sicilya

5 KM

30 dk

1990 - 2006

Kuzey Denizi/Baltık

10 KM

30 dk

2002 - 2006