hizmetlerimiz

Rüzgar Enerjisi Hizmetleri

Enerji Üretim Tahmini

HS ENERJ�, faaliyette olan rüzgar santralleri için kısa dönemli enerji üretim tahminleri sunmaktadır. Enerji üretim tahminleri meteorolojik hava tahminleri ile nümerik modellerden elde edilen verilerin karşılaştırmal� olarak değerlendirilmesi sayesinde gerçekleştirilir. Bu sayede riskler minimuma çekilirken, üretimden elde edilecek kâr maksimuma ulaşır.

ruzgar enerji uretim tahmini